Tijela i odbori podružnice

Odlukom osnivačke skupštine 06.11.2002. godine postavljena je slijedeća organizacijska struktura:

1. Upravni odbor

2. Predsjednik podružnice

3. Odbor za praćenje primjene Kodeksa profesionalne etike i jedinstvenog cjenika na području Istre

Navedena tijela koordiniraju radom podružnice i brinu se oko provođenja plana i programa podružnice, te odluka Skupštine podružnice.