Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 21.10.2022.g. (petak) u 11:00 sati, organizira edukaciju sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Edukacija je namijenjena računovodstvenim servisima, članovima HURS-a. U prilogu: Prijavnica.pdf...
Hrvatskaudruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 08.12.2020.g. (utorak) u 14:00 sati, organizira on line EDUKACIJU sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranjaterorizma.Online radionica je namijenjena računovodstvenim servisima, članovimaHURS-a.   U prilogu: poziv i prijavnica.pdf ...
HURS Vas poziva da postanete/ostanete član Udruge i u 2020.g. U prilogu Vam je pristupnica za članstvo. pristupnica.pdf ...
Hrvatska udruga računovodstvenih servisa poziva sve svoje članove na blagdansko druženje dana 23.12.2019. g. (ponedjelja) u 12:00 sati, u prostorijama  HGK u Puli. poziv.pdf...
Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 22.10.2019.g. (utorak) u 09:00 sati, u prostorijama HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE u POREČU, Partizanska 5a, organizira EDUKACIJU U prilogu: poziv i prijavnica.pdf...


HURS Podružnica

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr